C O M T E L     W E B     P A G E 

Company Profile                  Products                 Contact                  Partners                  Vote for us in Top100                  Home

Centrala telefonica Alcatel 4200 K + H

Caracteristicile sistemului :

Interfata cu sistemul de radioficare
Interfata cu sistemul radio "paging" cu robot
Planul flexibil de numerotare
DDI
DISA
Fond muzical
Conferinta (pana la 6 participanti)
Apeluri in asteptare (facilitate sporita)
-Muzica in asteptare
-Anunturi vocale adecvate
Muzica sau anunt vocal pentru apel la ora programata
Taxare cu impulsuri (imprimanta , PMS dedicat)
"Conectare" la robot

 

Caracteristicile consolei operatoare

Transferul apelurilor directe
Anuntarea apelurilor
Punerea automata in pozitie de asteptare
Numerotatie rapida
Afisarea alfanumerica a:
-numarului si numelui apelantului
-orei si datei
Inregistrarea clientilor la sosire
Intocmirea formalitatilor la plecare clientilor
-Afisarea pe display a duratei convorbirii
-Scoatera la imprimanta , automat , a notei de plata
-Aducerea la zero a contoarelor de taxare a convorbirilor
-Anularea tuturuor facilitatilor de la telefoanele de oaspeti
Introducerea si monitorizarea apelurilor la o ora programata
Listarea pe imprimanta a apelurilor de "wake-up"
Activarea mesajelor in asteptareCabina telefonica
-Apelarea automata a operatoarei
-Afisarea pe display a costului convorbirii la operatoare
-Scoaterea la imprimanta , automat , a notei de plata
Serviciul de noapte
Serviciul de noapte automat pentru apelurile nedistribuite
Taste programabile (DESK)
Taste "VIP" pentru apelurile directe cu indicarea starii liniei abonatulu
Butoane dedicate de memorie: mesaje sub forma de text trimise spre telefoanel de administratie sau telefoanele de serviciu

Module auxiliare cu taste "VIP"/DESK cu indicarea starii liniei abonatului
 

[Alcatel 2750] [Alcatel 4200 K+H] [Alcatel 4200 D] [Alcatel 4200 E]

[Centrale telefonice de mica si medie capacitate] [Sisteme complexe] [Retele de centrale telefonice]
[Sisteme PCM si HDSL] [Instalatii de secretariat] [Terminale analogice] [Terminale digitale]
[Terminale si abonamente GSM - Dialog] [Elemente de retea] [Elemente de cablare structurata]

Office : office@comtel-alcatel.ro
Webmaster : webmaster@comtel-alcatel.ro
Toate drepturile rezervate - 2000-2007